Ενεργειακές Εστίες και Περιβάλλον

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι ενεργειακές εστίες των ευρωπαϊκών και ελληνικών οίκων που εισάγει η εταιρεία μας χαρακτηρίζονται από την ελεγχόμενη

καύση του ξύλου ή αερίου και συνέπεια αυτής τον μέγιστο βαθμό απόδοσης, που επιτυγχάνεται με πόρτα που κλείνει

αεροστεγώς και την ρύθμιση της εισαγωγής αέρα στον χώρο καύσης.

Η ελεγχόμενη καύση έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομία καυσίμου (ξύλου ή αερίου) και την αυξημένη απόδοση

(Μετατροπή της ενέργειας του ξύλου ή του αερίου σε θερμότητα σε ποσοστό απόδοσης περίπου 80%).

Επομένως η επιλογή ενεργειακής εστίας εξασφαλίζει:

Υψηλή θερμαντική απόδοση

Οικονομία Καυσίμου

Δυνατότητα διανομής θερμού αέρα μέσω αεραγωγών

Ασφάλεια

Την απόλαυση της φωτιάς

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΥΣΗ

H δευτερογενής καύση ( χαρακτηριστικό των σύγχρονων ενεργειακών εστιών ) συντελεί ώστε τα καπναέρια της πρωτογενούς

καύσης να καίγονται με δευτερεύουσα φλόγα προ της εισαγωγής τους στον καπνοσυλλέκτη χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό

θέαμα διπλής φλόγας, μεγαλύτερη απόδοση και επομένως εκπομπή λιγότερων ρύπων στο περιβάλλον (οικολογική καύση).

Αντιθέτως οι εστίες ανοικτού τύπου από μαντέμι ή πυροτουβλο απορροφούν μέσω του καπνοσυλλέκτη μόνο τα καπναέρια

που παράγονται στον χώρο καύσης αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ποσότητα θερμότητας άλλων εστιών θέρμανσης του χώρου

(καλοριφέρ). Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής μιας εγκαταστημένης εστίας ανοιχτού τύπου από πυρότουβλο σε κλειστού

ενεργειακού τύπου ενσωματώνοντας μια ειδική κασέτα-εστία με αποτέλεσμα την εξασφάλιση των παραπάνω αναφερομένων

πλεονεκτημάτων.

Εν ολίγης προσφέρουν την θαλπωρή και την απόλαυση της πραγματικής φωτιάς με το πιο ασφαλή και οικονομικό τρόπο για

εσάς και την οικογένειά σας.

You are here: Χρήσιμα Άρθρα Ενεργειακές Εστίες και Περιβάλλον